Metody Weryfikacji

Weryfikuj tożsamość swoich klientów poprzez video/selfie, dane bankowe i dokumenty cyfrowe

Wspieramy rosnącą liczbę metod weryfikacji w coraz większej liczbie krajów

Weryfikacja video/selfie

Wspierane kraje:

USA, UK, kraje UE i ponad 180 innych

Wspierane dokumenty:

Prawo jazdy

Dowód osobisty

Paszport

Karta Pobytu

Dostępne dane:

Wszystkie dane dostępne na wspieranych typach dokumentów

Czas weryfikacji:

Średnio 5min. - do 30min.

Dane bankowe

Wspierane kraje:

UK, kraje UE, Polska

Wspierane metody:

Weryfikacja przelewem natychmiastowym

Dostęp do rachunku płatniczego (Otwarta Bankowość)

eIDAS premium API

Dostępne dane:

Imię, nazwisko, adres, numer rachunku IBAN, historia transakcji. Dla premium API eIDAS wspirane dane to imię, nazwisko, nr dowodu osobistego, nr PESEL, adres oraz inne dostępne w banku.

Czas weryfikacji:

Średnio 1min. - do 3min. for Otwartej Bankowości oraz eIDAS premium API. Średnio ~6.7min do 30min. dla szybkich przelewów.

Sprawdz demo systemu!

Wybierz kraj

Cyfrowe dokumenty tożsamości

Wspierane kraje:

USA (niedługo dostępne), UK (niedługo dostępne), kraje UE (niedługo dostępne), Niemcy (niedługo dostępne) i Polska

Wspierane dokumenty:

Cyfrowy Dowód Osobisty (NFC/eDO App)

Cyfrowy Paszport (niedługo dostępne)

Dostępne dane:

Wszystkie dane dostępne na wspieranych typach dokumentów

Czas weryfikacji:

Średnio 1min.

© 2021 Authologic sp. z o.o. All rights reserved.

Regulamin | Polityka Prywatności

ul. Sklepowa 24 02-482 Warsaw, Poland, European Union

NIP: 5223186837

kontakt@authologic.com